AM PR.ALL C.W.E DLDAM PR.ALL C.W.E DLDAM PR.ALL C.W.E DLD

AM PR.ALL C.W.E DLD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪837.28 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.7%

เกี่ยวกับ AM PR.ALL C.W.E DLD

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE0009HF1MK9

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
Focus
ตลาดรวม
Niche
แบบกว้างๆ
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 10 มิถุนายน 2567
Exposure type
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น100.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี29.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.75%
การเงิน11.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.52%
การผลิตของผู้ผลิต5.16%
การค้าปลีก4.51%
บริการเชิงพาณิชย์3.44%
บริการผู้บริโภค2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.77%
ระบบขนส่ง1.60%
บริการการกระจายสินค้า1.09%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
สาธารณูปโภค0.70%
การสื่อสาร0.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.62%
Bonds, Cash & Other0.00%
Stock breakdown by region
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ละตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน