US 500US 500US 500

US 500

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

ดูไอเดียทั้งหมด 

คำถามที่พบบ่อย

US 500 เป็นเพียงตัวเลขที่ให้คุณติดตามประสิทธิภาพของตราสารที่ประกอบด้วยดัชนี ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง แต่คุณสามารถซื้อ US 500 Futures หรือกองทุน หรือลงทุนใน Components
ราคาเสนอซื้อขายต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ US 500 คือ 1833.6 USD ได้ไปถึงราคานี้เมื่อ 12 ก.พ. 2016