ดัชนีหลักทรัพย์ถ่วงน้ำหนักไต้หวัน

TAIEX TWSE
TAIEX
ดัชนีหลักทรัพย์ถ่วงน้ำหนักไต้หวัน TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ TAIEX