222

MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2739 พื้นฐาน

MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ 2739 สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1.82 TWD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 1.18 TWD ซึ่งคิดเป็น 54.24% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.36 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.34 B TWD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.45 TWD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 1.16 B TWD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 2739 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ