CMC MAGNETICS CORP

2323 TWSE
2323
CMC MAGNETICS CORP TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2323 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CMC MAGNETICS CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2323 คือ 8.286B TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้