TECO ELECTRIC & MACHINERY COTECO ELECTRIC & MACHINERY COTECO ELECTRIC & MACHINERY CO

TECO ELECTRIC & MACHINERY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1504 พื้นฐาน

TECO ELECTRIC & MACHINERY CO สรุปรายได้

รายได้ TECO ELECTRIC & MACHINERY CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 59.39 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 31.67 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electro Mechanical Systems, ปีก่อนนำ 30.80 B TWD. ไต้หวัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TECO ELECTRIC & MACHINERY CO 31.33 B TWD, และปีก่อนนั้น 32.16 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ