1416 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KWONG FONG INDUSTRIES พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1416 คือ 2.02B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.51 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.59% และ P/E คือ 21.32

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬