TAIWAN CEMENTTAIWAN CEMENTTAIWAN CEMENT

TAIWAN CEMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1101 พื้นฐาน

TAIWAN CEMENT กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ 1101 สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.26 TWD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.23 TWD ซึ่งคิดเป็น 13.96% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 25.55 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 23.61 B TWD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.42 TWD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 35.43 B TWD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 1101 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ