โปรไฟล์

UK Financial Times Stock Exchange 100 เป็นดัชนีราคาหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดัชนีเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 มกราคม 1984 ที่ค่าฐาน 1,000 และระดับดัชนีคำนวณแบบเรียลไทม์