ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

CXY TVC
CXY
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แคนาดา TVC
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน