ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิด ก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 — 

เกี่ยวกับ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดัชนีสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AXY) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ AUD ต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกลางมากกว่าราคาสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศจีน หนึ่งในรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับ AUD คือการเติบโตควบคู่ไปกับการขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถดูภาพสะท้อนของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ในแผนภูมิสำหรับการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์ออสเตรเลีย
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง