BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP
BCF TSXV

BCF
BUILDERS CAPITAL MORTGAGE CORP TSXV
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
เทรดตอนนี้เลย

BCF ชาร์ตกองทุนหุ้น

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: กลุ่มบริษัททางการเงิน
ผลตอบแทนเงินปันผล: 8.12%

ข่าว