666

FAR EAST BIO-TEC CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6886 พื้นฐาน

FAR EAST BIO-TEC CO LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หากคุณต้องการตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6886, อัตราส่วน P/E, EPS, ROI และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ หน้านี้จะเป็นศูนย์รวมของคุณ

สถิติ