666

SUNFAR COMPUTER CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6154 พื้นฐาน

SUNFAR COMPUTER CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6154 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.90 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.26%