3224 พื้นฐาน

METATECH (AP) สรุปรายได้

Hong Kong and Mainland China มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี METATECH (AP) 552.99 M TWD, และปีก่อนนั้น 788.38 M TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ