YOCHANANOFYOCHANANOFYOCHANANOF

YOCHANANOF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

YHNF พื้นฐาน

YOCHANANOF ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.04 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.72%