BEZEQBEZEQBEZEQ

BEZEQ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BEZQ พื้นฐาน

BEZEQ สรุปรายได้

รายได้ BEZEQ สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 9.10 B ILS ซึ่งส่วนใหญ่ 4.16 B ILS มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Domestic Internet Communications, ปีก่อนนำ 3.98 B ILS. อิสราเอล มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BEZEQ 9.10 B ILS, และปีก่อนนั้น 8.99 B ILS.

จากซอร์ส
จากประเทศ