ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AMAN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AMANET พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AMAN คือ 131.514M ILS EPS TTM ของบริษัทคือ 0.56 ILS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.08% และ P/E คือ 35.62

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้