ดัชนีหุ้นทั้งหมด Tadawul TASI

TASITADAWUL
TASI
ดัชนีหุ้นทั้งหมด TadawulTADAWUL
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน