ALWASAIL INDUSTRIAL CO.ALWASAIL INDUSTRIAL CO.ALWASAIL INDUSTRIAL CO.

ALWASAIL INDUSTRIAL CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

9525 พื้นฐาน

ALWASAIL INDUSTRIAL CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล9525 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.75 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.78%