9522 พื้นฐาน

ALHASOOB CO สรุปรายได้

ซาอุดีอาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ALHASOOB CO 229.81 M SAR, และปีก่อนนั้น 220.24 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ