LIVA INSURANCE CO.LIVA INSURANCE CO.LIVA INSURANCE CO.

LIVA INSURANCE CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

8280 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ LIVA INSURANCE CO.

สินทรัพย์รวมของ 8280 สำหรับ Q4 23 คือ 779.42 M SAR ซึ่งมากกว่า 4.50% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.38% ใน Q4 23 เป็น 389.43 M SAR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี