AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.

AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8170 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.

สินทรัพย์รวมของ 8170 สำหรับ Q4 23 คือ 1.76 B SAR ซึ่งมากกว่า 9.28% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 12.65% ใน Q4 23 เป็น 1.09 B SAR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี