ETIHAD ETISALAT CO.ETIHAD ETISALAT CO.ETIHAD ETISALAT CO.

ETIHAD ETISALAT CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7020 พื้นฐาน

ETIHAD ETISALAT CO. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล7020 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.15 SAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.17%