ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO

TADAWUL4001
At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4001 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4001 คือ 10.638B SAR วันที่ของรายได้ ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO ถัดไปคือ 9 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 1.14 SAR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬