SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.

SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2120 พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO. กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

2120 กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 24 คือ -6.57 M SAR สำหรับ 2023 แล้ว 2120 กระแสเงินสดอิสระคือ 50.11 M SAR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 50.97 M SAR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี