BEIJING XIAOCHENG

300139 SZSE
300139
BEIJING XIAOCHENG SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300139 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BEIJING XIAOCHENG พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300139 คือ 2.414B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้