CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.25 B‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.91 B‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−1.0003%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MGT CO

Issuer
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
Home page
Inception date
8 ธ.ค. 2560
Index tracked
ChiNext Index - RMB
Management style
ตั้งรับ
ISIN
CNE100003860

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
Focus
ตลาดรวม
Niche
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด
What's in the fund
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
Stock breakdown by region
100%
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง