CHENGDU FUSEN NOBL
002818 SZSE

002818
CHENGDU FUSEN NOBL SZSE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ CHENGDU FUSEN NOBL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002818 คือ 8.955B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.05, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.02% และ P/E คือ 11.49 วันที่ของรายได้ CHENGDU FUSEN NOBL ถัดไปคือ August 31 ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด