ดัชนีตลาดสวิส

SMISIX
SMI
ดัชนีตลาดสวิสSIX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

SMI ข่าว