SFS GROUP NSFS GROUP NSFS GROUP N

SFS GROUP N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SFSN พื้นฐาน

SFS GROUP N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 2.50 CHF ซื้อก่อน 26 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.26%