IMPLENIA NIMPLENIA NIMPLENIA N

IMPLENIA N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IMPN พื้นฐาน

IMPLENIA N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IMPN มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.60 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.73%