QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSCQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSCQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

QIIK พื้นฐาน

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ QIIK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 632.68 M QAR และเพิ่มขึ้น 1.88% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 335.19 M QAR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: QAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM