OOREDOO QPSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ORDS พื้นฐาน

OOREDOO QPSC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลORDS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.55 QAR ซื้อก่อน 7 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.94%