FORUM PACIFIC, INC.FORUM PACIFIC, INC.FORUM PACIFIC, INC.

FORUM PACIFIC, INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FPI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ FORUM PACIFIC, INC.

สินทรัพย์รวมของ FPI สำหรับ Q4 23 คือ 342.36 M PHP ซึ่งมากกว่า 1.97% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 26.32% ใน Q4 23 เป็น 8.14 M PHP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี