SATS ASASATS ASASATS ASA

SATS ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SATS พื้นฐาน

SATS ASA สรุปรายได้

รายได้ SATS ASA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.73 B NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 3.87 B NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Membership, ปีก่อนนำ 3.25 B NOK. นอร์เวย์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SATS ASA 2.15 B NOK, และปีก่อนนั้น 1.94 B NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ