TELIA LIETUVATELIA LIETUVATELIA LIETUVA

TELIA LIETUVA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TEL1L พื้นฐาน

TELIA LIETUVA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TEL1L มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.72%