TALLINNA VESITALLINNA VESITALLINNA VESI

TALLINNA VESI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TVE1T พื้นฐาน

TALLINNA VESI สรุปรายได้

รายได้ TALLINNA VESI สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 61.14 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 55.62 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Water, ปีก่อนนำ 48.89 M EUR. เอสโตเนีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TALLINNA VESI 61.14 M EUR, และปีก่อนนั้น 54.56 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ