TKM GRUPPTKM GRUPPTKM GRUPP

TKM GRUPP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

TKM1T พื้นฐาน

TKM GRUPP สรุปรายได้

รายได้ TKM GRUPP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 947.30 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 620.16 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Supermarkets, ปีก่อนนำ 594.85 M EUR. เอสโตเนีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TKM GRUPP 854.46 M EUR, และปีก่อนนั้น 791.16 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ