TOBII ABTOBII ABTOBII AB

TOBII AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TOBII พื้นฐาน

TOBII AB สรุปรายได้

รายได้ TOBII AB สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 758.00 M SEK ซึ่งส่วนใหญ่ 513.00 M SEK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Products & Solutions, ปีก่อนนำ 459.00 M SEK. Asia/Oceania มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TOBII AB 354.00 M SEK, และปีก่อนนั้น 263.00 M SEK.

จากซอร์ส
จากประเทศ