LUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LUND_B พื้นฐาน

LUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลLUND_B ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 4.30 SEK ซื้อก่อน 11 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.71%