KEMPOWER OYJKEMPOWER OYJKEMPOWER OYJ

KEMPOWER OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KEMPOWR พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ KEMPOWER OYJ

สินทรัพย์รวมของ KEMPOWR สำหรับ Q1 24 คือ 234.50 M EUR ซึ่งมากกว่า 120.33% มากกว่า Q4 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1044.94% ใน Q1 24 เป็น 109.8 M EUR

Q4 '20
Q4 '21
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด