ETTEPLAN OYJETTEPLAN OYJETTEPLAN OYJ

ETTEPLAN OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ETTE พื้นฐาน

ETTEPLAN OYJ ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ETTE มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.21%