SOLAR B A/S

SOLAR_B OMXCOP
SOLAR_B
SOLAR B A/S OMXCOP
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SOLAR_B financial statements

สรุปทางการเงินของ SOLAR B A/S พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SOLAR_B คือ 5.309B DKK EPS TTM ของบริษัทคือ 46.55 DKK, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.85% และ P/E คือ 16.04 วันที่ของรายได้ SOLAR B A/S ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 21.57 DKK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด