ENNOGIE SOLAR GROUP A/SENNOGIE SOLAR GROUP A/SENNOGIE SOLAR GROUP A/S

ENNOGIE SOLAR GROUP A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ESG พื้นฐาน

ENNOGIE SOLAR GROUP A/S สรุปรายได้

เยอรมัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ENNOGIE SOLAR GROUP A/S 72.99 M DKK, และปีก่อนนั้น 36.53 M DKK.

จากซอร์ส
จากประเทศ