FLETCHER BUILDING NPVFLETCHER BUILDING NPVFLETCHER BUILDING NPV

FLETCHER BUILDING NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FBU พื้นฐาน

FLETCHER BUILDING NPV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.19 NZD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 12.74%