ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

W พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Wayfair Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ W คือ 6.558B USD วันที่ของรายได้ Wayfair Inc ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -2.04 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้