Vermilion Energy Inc.Vermilion Energy Inc.Vermilion Energy Inc.

Vermilion Energy Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

VET พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Vermilion Energy Inc.

สินทรัพย์รวมของ VET สำหรับ Q1 24 คือ 4.67 B USD, 0.77% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2.06% ใน Q1 24 เป็น 2.47 B USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี