ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

V พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Visa Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ V คือ 409.634B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.38 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.76% และ P/E คือ 31.62 วันที่ของรายได้ Visa Inc ถัดไปคือ 26 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 1.74 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้