ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SCL พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Stepan Company พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SCL คือ 2.48B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.72 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.31% และ P/E คือ 16.81 วันที่ของรายได้ Stepan Company ถัดไปคือ 23 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.80 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้